21.07.2022r. - BREXIT zmiany w obrocie towarowym. Nowe obowiązki przedsiębiorców

Jak przygotować i obsłużyć przemieszczanie towarów pomiędzy Polską a Wielką Brytanią po Brexicie? Zapraszamy na szkolenie podczas którego przedstawimy wszystkie istotne zmiany jakie zaszły po 31 stycznia 2020r.

Miejsce: ClickMeeting 
Cena: Szkolenie bezpłatne / pomoc de minimis
Termin: Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy do 19.07.2022r.

Ilość miejsc jest ograniczona, istotna jest kolejność zgłoszeń.
Wymagana wcześniejsza rejestracja poprzez formularz rejestracyjny na dole strony.

Agenda "BREXIT zmiany w obrocie towarowym. Nowe obowiązki przedsiębiorców":

 1. Jak wygląda Brexit w praktyce - przyczyny problemów na granicach UE i Wielkiej Brytanii
 2. Import z UK: 
 • Formalności wymagane w imporcie z Wlk. Brytanii (rejestracja w systemach celnych, reprezentacja celna).
 • Dokumenty handlowe i celne stosowane w imporcie z Wielkiej Brytanii.
 • Odprawa celna w imporcie – przegląd procesu.
 • Tryb korzystania z preferencji celnych w imporcie z UK na podstawie Umowy Handlowej.
 1. Eksport i tranzyt do UK i Irlandii:
  • Obowiązki eksportera towarów do Wielkiej Brytanii (rejestracja w systemach celnych).
  • Dokumenty handlowe i urzędowe wymagane w eksporcie do UK.
  • Formalności i dokumenty wymagane przy przekraczaniu granic: francuskiej, belgijskiej, holenderskiej.
  • Sposób dokumentowania preferencyjnego pochodzenia towarów eksportowanych do UK.
 2. Etapowe wdrożenie kontroli granicznej w Wlk. Brytanii i zasady przekraczania granicy UE z Wielką Brytanią – informacje przydatne przy organizacji eksportu.
  • Zgłoszenia celne i wymogi prawne związane z wprowadzeniem formalności celnych.
  • Przekraczanie granic UE, Wlk. Brytanii i Irlandii.
  • Zagadnienia związane z tranzytem towarów do Wielkiej Brytanii i Irlandii.
 3. Pochodzenie towarów w świetle podpisanej Umowy o Wolnym Handlu EU-UK i jak korzystać z zerowych stawek celnych.
 4. Podatki pośrednie w obrocie towarowym UE vs. Wlk. Brytania.
 • Zasady naliczania podatków w obrocie towarowym (VAT, akcyza).
 • Obrót wyrobami akcyzowymi.
 1. Zakończenie, podsumowanie, pytania, dyskusja.

Szkolenie skierowane do właścicieli mikro, małych i średnich firm z terenu województwa małopolskiego.

Jak wygląda realizacja takiego szkolenia?
Przed szkoleniem każdy z uczestników otrzyma indywidualny link umożliwiający uczestnictwo w szkoleniu.
Kameralna grupa uczestników zapewnia  efektywną pracę z prelegentem oddzwierciedlającą spotkanie w formule stacjonarnej.

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu 'Power up your Business in Małopolska 3'.

Tomasz Sętkowski - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego ze specjalizacją prawa celnego w Katedrze Prawa Finansowego. Jako wieloletni funkcjonariusz celny zdobywał praktyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie stosowania przepisów prawa celnego zajmując różne stanowiska w administracji państwowej. W trakcie kariery zawodowej pracował w międzynarodowych korporacjach zajmując się problematyka celną (m.in. brał udział w projektach celnych związanych z AEO, uproszczeniami celnymi i zagadnieniami VAT w eksporcie), zarówno od strony praktycznej jak i w aspekcie doradztwa i konsultingu celnego. Pan Tomasz posiada licencję agenta celnego, jak również czynnie współpracuje z lokalnymi podmiotami gospodarczymi w zakresie realizacji obowiązków wynikających ze statystyki INTRASTAT, podatku akcyzowego, czy wielu innych zagadnień przepisów celnych i podatkowych. Jako członek Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej aktywnie współpracuje z podmiotami zrzeszonymi w tej organizacji m.in. prowadząc szkolenia dla przedsiębiorców.

 Dodatkowe informacje:
Piotr Posiadała, tel. 786 059 076, mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Magdalena Michnal, tel. 785059079, mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wzory dokumentów:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Formularz informacji de minimis
3. Umowa szkoleniowa
4. Oświadczenie